Askeby hembygdsförening

Föreningen som är partipolitiskt och religiöst obunden bildades 1990 och har idag ca 200 medlemmar. Den skall värna om och vårda bygdens miljö och dess kulturarv och föra det vidare till kommande generationer. 1993 inköptes backstugan Tallbacken som är vackert belägen i utkanten av samhället. Mycket frivilligt arbete har lagts ner på att få stugan och tomten i gott skick.
Adress:c/o Rolf Pettersson
Bergsätersvägen 9
585 62 Linghem
Telefon:013-760 18 (Rolf Pettersson)
Webbplats:http://www.askebyhembygdsforening.se/
Lokaler/platser:Tallbacken, Västergårdens loge

Copyright © 2020 Askeby/Örtomta Utvecklingsgrupp