Svenska kyrkan - Örtomta församling

Adress:Svaltingvägen 1
585 64 Linghem
Pastorsexpedition:013-23 66 50
Vaktmästarexpedition:013-751 06
Fax:013-704 22
Webbplats:http://www.akerbokyrksamfall.se/
Lokaler/platser:Örtomta församlingshem, Örtomta kyrka, Östra Skrukeby kyrka

Copyright © 2020 Askeby/Örtomta Utvecklingsgrupp